Twitter

Motie verbreding N50

Op 8 november is de motie van de SGP over de verbreding van de N50 bijna unaniem is aangenomen tijdens de PS vergadering. Statenlid Leonard...
Lees meer

Reactie SGP Flevoland bouwstenennotitie Oostvaardersplassen

Afgelopen woensdag 18-10 werd de bouwstenennotitie Oostvaardersplassen gepresenteerd. Hieronder vindt u de reactie van fractievoorzitter Sjaak Simonse over deze notitie. ...
Lees meer