Geef de beroepsvissers de ruimte!

Voorzitter, geef de beroepsvissers ruimte. Deze oproep deed statenlid Sjaak Simonse namens de SGP in de Provinciale Staten van Flevoland. Bij de behandeling van de jaarstukken 2012 refereerde hij woensdagavond aan een studie naar de mogelijkheden voor beroepsvisserij in het Markermeer/IJmeer. Deze studie wordt relevant als het ‘Toekomstbestendig ecologisch systeem’ in dit gebied is gerealiseerd. Er is, zo betoogde hij, blijkbaar ruimte voor 15.000 aalscholvers die 1 kilo vis per dag consumeren en ook zijn de 600.000 sportvissers in het gebied welkom. Is er ook ruimte voor de beroepsvisserij? Simonse bond de gedeputeerde op het hart dat hij zich maximaal gaat inzetten om ook de beroepsvisserij een grote plaats te geven in het gebied. Daar hebben ze recht op!