Twitter

Nieuwsbrief mei 2018

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief verschenen. Van harte bij u aanbevolen!...
Lees meer

Bijdrage ontwerp-structuurvisie landelijk gebied

Voorzitter, Het zal weinig mensen verbazen dat wij behoorlijk teleurgesteld zijn in de ontwerp-structuurvisie die nu voorligt. We hebben vele uren in de commissie over dit onderwerp gespr...
Lees meer