Nathanaël Middelkoop

Schaduwfractielid

Mijn naam is Nathanaël Middelkoop en ik ben 22 jaar. Na twee jaar Rechten te hebben gestudeerd aan de Rijksuniversiteit te Groningen, studeer ik momenteel Politicologie aan de Universiteit Leiden. Deze studie sluit naadloos aan bij mijn interesse voor politiek en maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast werd ik me steeds meer bewust van de waarde van christelijke politiek. De mogelijkheid deed zich voor de statenfractie van de SGP Flevoland te versterken als schaduwfractielid en deze mogelijkheid heb ik met beide handen aangegrepen. Ik zag het als een uitdagende mogelijkheid om alvast in de praktijk bezig te zijn met hetgeen ik in mijn studie bestudeer en daarnaast mijn steentje bij te dragen aan de christelijke politiek. Naast schaduwfractielid ben ik ook lid van de SGPJ.

Mijn functie is vooral gericht op het intern gaande houden van de discussie over allerlei beleidskwesties. Als schaduwfractielid wil ik me dan hier ook allereerst op richten. Ter ondersteuning van de statenleden en het burgerstatenlid op de portefeuilles bestuur en economie meedenken en elkaar binnen de fractie scherp houden om tot een goede standpuntvorming te komen. Daarnaast vind ik het van belang de christelijke waarde voor de gehele Flevolandse gemeenschap in het oog te houden.

 

Welke onderwerpen staan bovenaan jouw actielijst?
Aangezien ik meelees op de portefeuilles bestuur en economie, houd ik me vooral met beleidskwesties op deze terreinen bezig. Specifieke onderwerpen hierbinnen heb ik niet, want ieder dossier is van belang voor de betrokken partijen. Of het nu groot of klein van omvang is, of dat er veel of weinig gemeenschapsgeld mee gemoeid is, het publieke belang dient altijd serieus genomen te moeten worden. Het aanvullen en ondersteunen van de fractie zie ik wel als het allerbelangrijkste onderdeel van mijn functie. Het is mijn taak hen bij te staan in de voorbereiding van de commissievergaderingen en de provinciale staten.

Binnen de politieke omgeving hecht ik veel waarde aan...
Aan de christelijke waarden en normen zoals de SGP deze uitdraagt. Het zijn van christen betrekt je hele leven en stopt niet bij het naar de kerk gaan op zondag. Het beïnvloedt de keuzes die je maakt in het dagelijks leven en ook in de politiek. Wij zijn als fractie SGP Flevoland geen grote speler binnen de Staten, maar daar waar we kunnen laten we ons geluid des te krachtiger horen en dat is van groot belang in mijn optiek. Daarnaast is het van belang transparant te zijn naar de burger. Maar tegelijkertijd is de openheid en benaderbaarheid van de fractieleden van groot belang. Een willekeurige burger moet weten bij wie hij terecht kan en dit ook durven te doen.