Actueel Zuiderzeeland

Amendement SGP aangenomen

In de vergadering van het algemeen bestuur op dinsdag 26 september 2017 is het beleidsstuk over waterkwaliteit geamendeerd aangenomen. Het amendement van de SGP, het CDA en de ChristenUnie gaf een ...


Lees meer

Jacob de Borst kritisch bij Rekenkameronderzoek Duurzame Oevers

In de Algemene Vergadering van 25 oktober 2016 heeft de Rekenkamer het onderzoeksrapport 'Duurzame Oevers' gepresenteerd. De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de positieve bijdragen di...


Lees meer

Integriteit binnen het Waterschap

De Algemene Vergadering heeft op 29 maart ook ingestemd met de gedragscode 'Integriteit'. Mede namens het CDA en de Christen Unie leverde Jacob de Borst de volgende bijdrage aan het debat....


Lees meer

Agenda Waterschapsfractie

2017: 23 oktober: gezamenlijk fractieoverleg SGP, CDA en ChristenUnie 31 oktober: Algemene Vergadering in het Waterschapshuis...


Lees meer