Integriteit binnen het Waterschap

De Algemene Vergadering heeft op 29 maart ook ingestemd met de gedragscode 'Integriteit'. Mede namens het CDA en de Christen Unie leverde Jacob de Borst de volgende bijdrage aan het debat.

 

Mevrouw de voorzitter,

Het is een eer dat ik namens de C3-fracties woordvoerder mag zijn voor dit agendapunt. Even hebben we overwogen om iedere fractie apart het woord te laten voeren, maar we denken over dit punt hetzelfde. Hoe dit komt? We baseren ons alledrie op de Bijbel. Interpretaties van en de visie op doorwerking in de samenleving verschillen, maar de basis is dezelfde.

Integer, geloofwaardig en betrouwbaar. Welke politicus wil zo niet bekend staan? Voor een Christen politicus moet integriteit nog zwaarder wegen ! Integriteit heeft een Bijbels fundament. In het voorstel wordt verwezen naar de schrijver C.S. Lewis zie of schreef: "Doing the right thing, even when no one is watching." Ik ga er maar van uit dat Lewis zich beperkt tot mensen en met de Alziende geen rekening houdt. In plaats van deze schrijver wil ik een uitspraak van een koning aanhalen. Koning David leefde zo'n 1000 jaar voor Christus. In Psalm 15 schrijft hij over integriteit. Hij spreekt over: oprecht wandelen; het doen van gerechtigheid, de waarheid spreken en het aannemen van geschenken. Het mooiste vind ik zelf vers 4b. Daar staat: "Heeft hij gezworen tot zijn schade, evenwel verandert hij niet". Dit oude Nederlands zal ik toelichten: "Als iemand iets gezworen heeft wat in zijn nadeel blijkt te zijn, dan houdt hij toch zijn woord." 

Voorzitter, uiteraard gaan de C3-fracties akkoord met dit voorstel. Zijn deze politici volmaakt? Verre van dat. Wie is hier zonder tekorten? En zeker ik niet.

Behalve dat het Waterschap integriteit regelmatig op de agenda heeft, heeft de SGP daar vorig jaar een jaarthema van gemaakt en dit in november afgesloten met een congres. Daar hebben onze politici zes kernwaarden meegekregen waarmee ik (samengevat), aan een ieder mee wil geven. En via het verslag kunnen we daar wel nader kennis van nemen.

Dienstbaarheid: mijn handelen is gericht op het algemeen belang.

Functionaliteit: mijn handelen heeft altijd verband met mijn functie; ik heb een voorbeeld functie.

Onafhankelijkheid: er treedt geen vermenging op van oneigenlijke belangen.

Openheid: mijn handelen is altijd transparant.

Betrouwbaarheid: ik houd me aan afspraken en misbruik kennis en informatie niet.

Zorgvuldigheid: in behandel alle organisaties en burgers op gelijke wijze.

Mevrouw de voorzitter, deze kernwaarden geven een samenvatting van integer handelen, iets waar ieder in deze AV voor staat.