Jacob de Borst kritisch bij Rekenkameronderzoek Duurzame Oevers

In de Algemene Vergadering van 25 oktober 2016 heeft de Rekenkamer het onderzoeksrapport 'Duurzame Oevers' gepresenteerd. De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de positieve bijdragen die de aanleg van duurzame oevers hebben op de ecologie, kostenbesparing op onderhoud en het tegengaan van peilstijgingen bij extreme neerslagsituaties.

De bufferfunctie van duurzame oevers is aangetoond; helaas kan nog weinig significants gezegd worden over de ecologische voordelen alhoewel de richting waarin zich de natuur beweegt, hoopvol is. Kostenbesparing op lange termijn lijkt er wel in te zitten. Zijn kritiek ging met name op een door hem zelf aangedragen situatie waarbij binnen een jaar na de aanleg de tocht uitgebaggerd is. De reden van dit zo snel uitbaggeren is nog niet duidelijk. Het was een incident, zo werd gesteld. Een nogal onbevredigend antwoord.