Maiden speech Zuiderzeeland

Maiden speech van Jacob de Borst op 26 maart 2015 bij de beëdiging van de AV-leden

 

Mevrouw de voorzitter,

De SGP is nieuw in het Algemeen Bestuur van Waterschap Zuiderzeeland. Het is de kleinste fractie, met niet eens een volle zetel. Ik ken daarin mijn plaats en daarom zal ik het vanmiddag ook kort houden.

“We schrijven het jaar 2008, zes jaar geleden. Het partijenstelsel is ingevoerd en de SGP neemt deel aan de waterschapsverkiezingen. Door een verwachte lage opkomst en het trouwe kiezerskorps van de SGP werd op een zetel gerekend. De teleurstelling was groot toen bleek dat wij slechts 1927 stemmen haalden, zijnde 3,3% van het totaal. Op de uitslagenavond vroeg de heer De Jager aan mij: “Wat nu?” Mijn antwoord was: “Het waterschap blijven volgen en terugkomen.”

2015. Bij de provinciale verkiezingen werden er 5189 stemmen uitgebracht op de SGP. 4% van de uitgebrachte stemmen. Maar 4% van 18 te verkiezen waterschapszetels is slechts 0,72, zijnde geen overschrijding van de kiesdeler. Zonder enige verwachting ben ik op 19 maart 2015 naar het Waterschapshuis gegaan. Groot was de blijdschap, maar ook dankbaarheid aan God die alles bestuurt, toen bleek dat wij 6074 stemmen behaalden, waarvan 6054 binnen de provincie Flevoland. Voor het Waterschap hebben in Flevoland dus 865 mensen meer op de SGP gestemd dan voor de Staten. En dat is heel verwonderlijk. Op de uitslagenmiddag vroeg weer de heer De Jager: “Wat is je verwachting?” Mijn antwoord was toen: “Je kan rekenen, je kan hopen, maar een SGP’er kan ook bidden.” “Helpt dat dan?” was zijn wedervraag. Mijn antwoord: “Ja zeker, maar ik weet de uitslag nog niet”.

Mevrouw de voorzitter, in de toekomst kijken kan geen mens, die ligt voor ons verborgen. Het algemeen bestuur heeft het de afgelopen jaren prima gedaan. Op deze manier moeten we zeker verdergaan en dan mag er best een stevige discussie zijn. Uiteindelijk moeten we allemaal onze schouders eronder zetten. En van zo’n algemeen bestuur mag ik nu deel uitmaken. Daar ben ik dankbaar voor. Ik eigen mij de laatste regel van de Troonrede toe die onze Koning in 2014 uitsprak: “U (ik bedoel wij allemaal) mag zich gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.”