Archief waterschapsfractie

Jaarstukken 2015 Zuiderzeeland

In de algemene ledenvergadering van 31 mei 2016 zijn de jaarstukken 2015 goedgekeurd. Namens de C3-fracties voerde de SGP het woord. In de bijdrage aan het debat is uitdrukkelijk aandacht gevraagd ...


Lees meer

Kamerlid Bisschop (SGP) bezoekt Urk

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop bracht vrijdagmiddag een werkbezoek aan Urk. Hij was onder de indruk van de onderwijsvernieuwingen en de innovaties. Het bezoek van Bisschop stond in het teken van...


Lees meer

SGP-delegatie brengt werkbezoek aan Almere

Een SGP-delegatie heeft donderdag 19 februari een werkbezoek gebracht aan Almere. De delegatie bestond uit Tweede Kamerlid dr. Roelof Bisschop, de lijsttrekker voor de provincie Flevoland ing....


Lees meer

Een vaste en veilige koers in Almere!

De SGP gelooft in Gods Woord als het Kompas. Als SGP pleiten we voor een veil...


Lees meer

Kandidatenlijsten verkiezingen

DV woensdag 18 maart zijn er dubbele verkiezingen: voor de provincie en het waterschap. Uw stem telt! De kandidatenlijsten van de SGP voor de verkiezingen voor Provinciale Staten en ...


Lees meer

Eindbalans bestuursperiode

Gisteren was het verantwoordingsdebat in Provinciale Staten. Een vergadering waarin wordt teruggekeken op de afgelopen 4 jaar. Wat is er bereikt? Wat had beter gekund? De inbreng van SGP-Statenlid ...


Lees meer

SGP: voor een sterke agrarische sector

SGP Flevoland heeft gister in de vergadering van Provinciale Staten een amendement ingediend om de versnippering van landbouwkavels tegen te gaan. Het amendement is met ruime meerderheid aangenomen...


Lees meer

Co van den Heuvel verzorgt waterlessen Waterschap

Jaarlijks melden vele scholen binnen Flevoland zich met hun groep aan voor een Waterles: een uitdagende, interactieve en leerzame les in de klas over het werk van Waterschap Zuiderzeeland. Zo wil W...


Lees meer

Grootste menora ter wereld op Urk

De grootste menora ter wereld staat van 17 tot en met 27 december op Urk. De twaalf meter hoge kandelaar is op het haventerrein geplaatst, ter gelegenheid van de viering van Chanoeka. Met dit feest...


Lees meer

Geef de beroepsvissers de ruimte!

Voorzitter, geef de beroepsvissers ruimte. Deze oproep deed statenlid Sjaak Simonse namens de SGP in de Provinciale Staten van Flevoland. Bij de behandeling van de jaarstukken 2012 refereerde hij w...


Lees meer

Urk kiest voor Noordvleugel

De gemeenteraad van Urk heeft in haar vergadering van 14 oktober 2013 gekozen voor de 'Noordvleugel', mocht de fusie van de provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland doorgaan. Dit in t...


Lees meer

Leonard Bogerd nieuw commissielid SGP

Leonard Bogerd (28), afkomstig uit Urk, is woensdag 18 december beëdigd tot burgercommissielid van de Provinciale Staten in Flevoland voor de SGP. Bogerd volgt Rein de Wit op die in dezelfde S...


Lees meer

SGP komt op voor beroepsvissers Markermeer

Vorige week woensdag heeft Leonard Bogerd namens de SGP Flevoland in de statencommissie vragen gesteld over het project MarkerWadden. Dit project betreft het aanleggen van eilanden en moerassen in ...


Lees meer

SGP-FRACTIE IN STATEN FLEVOLAND STELT VRAGEN OVER SUBSIDIE MEEREORGEL OP URK

De Provinciale Statenfractie van de SGP heeft schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten van Flevoland gesteld over de lagere subsidie voor het Meereorgel in de Bethelkerk op Urk. “Met name...


Lees meer

"In tijden dat je het geld niet nodig hebt, hoor je het ook terug te geven"

Volgende maand bespreken Provinciale Staten de begroting voor 2015. Uit deze begroting blijkt dat de reserves van de provincie oplopen. De provincie zit ver boven de gestelde normen. Met andere woo...


Lees meer

SGP pleit voor verlaging motorrijtuigenbelasting

De provincie Flevoland heeft te veel geld opgepot. Dat zeggen verschillende fracties in Provinciale Staten, waaronder de SGP. Ze reageerden woensdag (22 oktober 2014) tijdens een commissievergaderi...


Lees meer

Schriftelijke vragen 5 november 2014

Schriftelijke vragen SGP Flevoland 5 november 2014 Betreft:    Schriftelijke vragen artikel 60 RvO Provinciale Staten van Flevoland  Onderwerp:   &nbs...


Lees meer

Finan. beschouwingen 2014 / Begroting 2015

vz, Nu het buiten steeds frisser wordt is het goed om je er naar te kleden. De zomerkleren gaan naar zolder en de winterkleren komen voor de dag. Ik vond zo gauw geen feestmuts, het had wat kunnen ...


Lees meer