Eindbalans bestuursperiode

Gisteren was het verantwoordingsdebat in Provinciale Staten. Een vergadering waarin wordt teruggekeken op de afgelopen 4 jaar. Wat is er bereikt? Wat had beter gekund? De inbreng van SGP-Statenlid Sjaak Simonse treft u hieronder aan.

Wilt u het debat terugkijken? Dat kan hier! (agendapunt 10).

Vz, hoe richt je in een paar minuten tijd je pijlen op het college dat na 4 jaar werken haar resultaten presenteert. Voor ons ligt een dik boekwerk, en we zien al wel door onze oogharen dat er veel groene vakjes te zien zijn. Vast reden tot veel enthousiasme. Er is ook een samenvatting op de eerste pagina, dat is makkelijk, dan kijken we even in het hart van de GS-leden. Dit moet volgens hen de samenvatting zijn van waar men het meest over tevreden is. Ik citeer: (1)De organisatie is verkleind, (2)we hebben 108 miljoen gestoken in bereikbaarheid (3) de bereikbaarheid is toegenomen en (4)Flevoland is nog steeds koploper in het aantal windmolens. Oei vz, als dit de samenvatting is van al het goede, dan is het wel wat mager. Jazeker de organisatie is verkleind, de jeugdzorg is geen provinciaal onderwerp meer, we gingen terug naar kerntaken. We horen positieve geluiden over effectief bestuur en financieel zijn we in control, willen we echt weten hoe de vlag er bij staat, dan moeten we maar weer eens  een bestuurskrachtmeting  doen.

Dan bereikbaarheid, die is toegenomen en dat is fijn. Toch zijn er juist bij de toegangswegen naar Flevoland genoeg zorgen. Een paar meter na de provincie grens over de Ramspolbrug gaan we naar een flessenhals die juist voor Flevolanders vertragend werkt en wat erger is ook levensgevaarlijk is. Hetzelfde geldt voor Roggebot, het probleem ligt op Overijsselse grond. Ik noem ook de Nijkerkerweg, in de spits is er op Gelders grondgebied niet doorheen te komen. Waarmee we als SGP willen aangeven dat de samenwerking met buurprovincies om tot een gezamenlijke aanpak te komen wat ons betreft niet optimaal is. Vierde punt waar u zo tevreden over bent zijn de windmolens. Vz, de SGP durft de stelling aan dat, als we vier jaar lang niets hadden gedaan aan duurzaamheid, dat we nog koploper waren geweest. Het hoofdstuk windmolens blijft in onze ogen juist een zorgenkindje. Volgende keer zullen we er weer over spreken.

De economie is het zorgenkindje gebleken van deze vier jaar. De Flevolandse economie blijkt een erg kwetsbare. We hebben het jammer gevonden dat er nogal wat geld binnen de begroting onbenut bleef voor economische doelen. Op de vraag van de SGP aan de Gedeputeerde, wat zou u extra kunnen doen met 10 miljoen euro extra, was het antwoord niets! De reden lag in de omslag die de afdeling economie maakte naar voorwaarde scheppend bezig zijn. Vz, is dit achteraf niet te star geweest, was er met een flexibeler opstelling niet meer uit te halen geweest?

We ontkomen er  vanavond niet aan om ook Oostvaarderswold te noemen. Een project waar het college over struikelde. Het vertrouwen is beschaamd, maar het is goed om te lezen dat men erna op was gefocust om de informatievoorziening te verbeteren. Het hele traject heeft bij de SGP wat kapot gemaakt, waar tijd voor nodig is om te helen. Vertrouwen is de basis, lezen we. En zo is het maar net. En voor ons zelf als Staten kregen we het dringende advies mee om kritischer te zijn. Als SGP hebben we daar heel bewust aan gewerkt en kunnen we terug zien op een boeiende periode.

Tot slot voorzitter, de SGP is blij dat er de afgelopen periode aandacht is geweest voor vrijwilligerswerk en o.a. het probleem vereenzaming bij ouderen. Een punt wat de SGP 4 jaar geleden om deze tijd aanhaalde. We zouden het erg op prijs stellen als deze projecten niet ophouden na vier jaar maar juist een basis vinden binnen het provinciaal beleid. De sociale paragraaf is bijna honderd procent weg en daardoor zouden bijna vergeten dat we ons werk deden ten dienste van onze medeburgers. De SGP trekt het vanavond ook dieper, we hebben allemaal krachten gekregen om ons werk te doen wat over blijft is God die het moet zegenen. Ik dank u.