Finan. beschouwingen 2014 / Begroting 2015

vz, Nu het buiten steeds frisser wordt is het goed om je er naar te kleden. De zomerkleren gaan naar zolder en de winterkleren komen voor de dag. Ik vond zo gauw geen feestmuts, het had wat kunnen zijn voor  Ged. Gijsberts zijn verjaardag (gefeliciteerd!). Om met zekerheid te kunnen zeggen hoeveel  kleren je hebt, moet je er zeker van zijn dat er niet ergens in huis nog kleren liggen. In het Provinciehuis moet men vier jaar geleden ook zo gedacht hebben. Flevoland was niet in control en Gedeputeerde Witteman werd belast met deze klus. Om te kunnen zeggen hoe de provincie er voor staat, moeten alle risico’s in beeld zijn. Naast de CDK was er dus ook een CKK (Chef Kleding Kast). In het algemeen constateert de SGP dat de voorliggende begroting een degelijke begroting is en dat de provincie er warmpjes bij zit, chapeau, knap werk!

Wat gebeurde er afgelopen voorjaar: Toen werd de klerenkast vergroot. Dat kon want de huisgenoten vonden dat wenselijk. De SGP zag er niets in, de bovengrens van de algemene reserve weghalen is een verkeerde richting.  De signaalfunctie die deze bovengrens heeft is een goed gereedschap voor Provinciale Staten.  Een grotere kledingkast  leidt onherroepelijk tot meer kleren in de kast. Ach u weet het, de SGP is niet groot, we kwamen er met ons kleine stemmetje maar nauwelijks bovenuit.
Met het instemmen van de begroting die voor ons ligt, worden er zelfs rekjes buiten de kledingkast opgehangen, vol met kleren, het is een keus maar de SGP zegt: Deze kleren hebben nog geen bestemming, we hebben de bonnetjes nog, de labels zitten er aan – Terug met die kleren, we hebben ze op dit moment niet nodig. Vz, We dienen bij deze een amendement in om de Motorrijtuigenbelasting te verlagen, de doorrekening voor vier jaar zit er bijgevoegd. Geld wat de provincie niet nodig heeft hoort terug te gaan, daar waar het vandaan komt.
Ik zei het al , we hadden het dit voorjaar ook al over de kledingkast gehad. En we hadden met elkaar afgesproken dat we die ene plank in de kast zouden leeghalen. Die plank, die gaat over het niet geoormerkte deel in de reserve kunstprojecten. En als de Gedeputeerde het dan zo stellig beloofd hoeven we daar geen motie voor in te dienen. Maar helaas, de SGP constateert, na het lezen van de  begroting, dat het niet is gebeurd. Bij deze dienen we alsnog de motie in onder de noemer “Een man een man, een woord een woord”. De SGP gaat uit van een betrouwbaar bestuur of zoals het spreekwoord zegt: Deugden sieren meer dan mooie kleren.
Nog iets wat beloofd was, subsidie voor het orgel van Urk. Uit alle dossiers blijkt dat er een vast bedrag beloofd was t.b.v. de restauratie van het cultuurhistorisch waardevolle orgel van de Bethelkerk. Wat moet het voor de betrokkenen c.q. vrijwilligers op Urk een koude douche geweest zijn toen ze vernamen dat er gekort werd op de subsidie. Blijkbaar omdat de subsidieverordening werd gekoppeld aan de beschikking terwijl betrokkenen het niet wisten. Vz, u weet dat de SGP vragen heeft gesteld over deze gang van zaken, het is dan niet fatsoenlijk om de antwoorden niet af te wachten. Toch hoop ik dat u begrip heeft dat de SGP maar ook zeker andere partijen dit politieke moment willen benutten, en we vragen de Gedeputeerde in haar termijn zoveel als mogelijk in te gaan op de situatie. We dienen alvast wel de motie in (medeindiener CUenz..). In tijden dat we als provincie goed in de kleren zitten, laten we een ander om louter formele redenen toch niet in de kou staan. 
vz, We hebben dikke kleren om naar buiten te kunnen. Wanneer we alleen binnen zouden zitten, zouden we de kledingkast wel kunnen verkopen. Nu dan, er is buiten genoeg te doen. Ik wil u eerst wijzen op de Oostvaardersplassen. De afgelopen maanden is de SGP druk geweest met het beïnvloeden van het beheerplan Oostvaardersplassen. Uiteindelijk is het beheerplan ter visie neergelegd en samen met veel betrokken mensen buiten dit huis voelde de SGP zich genoodzaakt om ook een zienswijze in te dienen. We hopen dat alle duwtjes die worden gegeven, samen met het advies van de Beheer Advies Commissie zullen leiden tot een ander beheer. Het zal voor heel veel grote grazers te laat komen, de winter staat voor voor de deur. Nu er zo extreem veel grote grazers bivakkeren in OVP zou het drama deze winter wel eens compleet kunnen zijn. Veel natuur in Flevoland valt onder onze verantwoordelijkheid, Bij Oostvaardersplassen is dat nog niet helemaal zo. We moeten echter oppassen dat het binnenkort een voortzetting wordt van het huidige beleid terwijl wij verantwoordelijkheid dragen.  
Het hoofdstuk Nieuwe Natuur loopt,  de SGP ziet terug op een functionele pitch bijeenkomst. Met de criteria die we als SGP zelf stellen, moet het te doen zijn een goede keuze te maken tussen de projecten. Eén ding kunnen we maar niet genoeg benadrukken. Er is volgens de Gedeputeerde momenteel precies genoeg geld om het huidige beheer in bestaande gebieden te financieren. Het dossier “De Koers van Flevoland” spreekt zelfs van keuzes maken tussen natuurgebieden. En dan toch nieuwe natuur? – Flevoland let op je zaak!
Meerdere keren heeft de SGP de afgelopen vier jaar de aandacht gevestigd op Kornwerderzand. Uiteindelijk is de provincie gaan meedenken met de andere overheden om tot verbreding en verdieping te komen. We krijgen nu signalen dat de Gedeputeerde een actief lid is van de stuurgroep. Mogen we er als SGP ook vanuit gaan dat als er op termijn gevraagd gaat worden om een bijdrage uit de regio, dat Flevoland niet aan de kant gaat staan?
Tot slot, we gaan weer een nieuwe bestuursperiode tegemoet. Een drukke tijd ook, óók voor het ondersteunende personeel in dit huis. We wensen u daarin Gods Zegen toe. We kunnen het niet laten, de Bijbel spreekt ook van kleding: In het boek Spreuken lezen we: De sluimering doet verscheurde klederen dragen. We mogen niet lui zijn maar in afhankelijkheid van God hopen we weer te bouwen aan deze mooie provincie.