"In tijden dat je het geld niet nodig hebt, hoor je het ook terug te geven"

Volgende maand bespreken Provinciale Staten de begroting voor 2015. Uit deze begroting blijkt dat de reserves van de provincie oplopen. De provincie zit ver boven de gestelde normen. Met andere woorden: de provincie zit ruim in de financiële jas. 

Als SGP vinden we het erg belangrijk dat het financieel beleid voorzichtig is. We moeten niet over één nacht ijs gaan. Een financiële buffer is van groot belang. We moeten goed omgaan met onzekerheden en risico’s. Er moet ook ruimte zijn voor investeringsprojecten in de toekomst. Ook na de verkiezingen in maart volgend jaar moet er ruimte zijn voor nieuwe plannen.

Met al deze zaken houdt deze begroting rekening. De provincie voert een goed financieel beleid. Zo goed, dat de reserves nu te hoog zijn. En dan geldt hetgeen SGP-Statenlid Sjaak Simonse afgelopen maandag in een radioprogramma aangaf: “In tijden dat je het geld niet nodig hebt, hoor je het ook terug te geven”. 

Daarom heeft de SGP het plan opgevat om de motorrijtuigenbelasting in 2015 te verlagen. De provincie bepaalt een deel van de motorrijtuigenbelasting en dat tarief kan worden teruggeschroefd. Daarmee geven we een deel van de reserves terug aan de burger. Het plan van de SGP is uiteraard financieel zeer nauwkeurig doorgerekend. 

Komt dit uit de lucht vallen? Nee. Als SGP-fractie in Flevoland vragen we al meer dan een jaar aandacht voor de oplopende reservepositie. We gaan nu ons best doen om iedereen te informeren en andere fracties te overtuigen. Woensdag 22 oktober jl. hebben we het ingebracht in een commissievergadering (zie ook artikel Omroep Flevoland). Maandagavond 27 oktober jl. heeft Sjaak Simonse een en ander toegelicht bij Radio Flevoland. Bij de volgende vergadering van Provinciale Staten in november hopen we het plan in te brengen.