SGP-FRACTIE IN STATEN FLEVOLAND STELT VRAGEN OVER SUBSIDIE MEEREORGEL OP URK

De Provinciale Statenfractie van de SGP heeft schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten van Flevoland gesteld over de lagere subsidie voor het Meereorgel in de Bethelkerk op Urk. “Met name willen we weten waarom de bijdrage van de provincie lager uitvalt dan verwacht”, zegt Sjaak Simonse. “Dit is een enorme teleurstelling voor degenen die de restauratie hebben bevorderd en gerealiseerd.” 

Direct nadat bekend werd dat de subsidie voor de restauratie van het Bethelkerkorgel lager zou uitvallen heeft de SGP-fractie in Provinciale Staten van Flevoland duidelijkheid gevraagd. Eén van de vragen is waarom Gedeputeerde Staten de subsidie lager hebben vastgesteld. “De restauratie is al voltooid. Met de subsidie is rekening gehouden. Dan is het vreemd dat nu ineens minder subsidie wordt verstrekt. We willen weten hoe dat komt”, aldus Simonse. “Is dit een wijziging van beleid ten aanzien van cultuurhistorisch waardevolle objecten”, zo vraagt hij het college van Gedeputeerde Staten. 

Verder wil Simonse weten of de aanvrager bij de start van de restauratie op de hoogte was van het lagere subsidiebedrag. Daarnaast wil hij opheldering over de vraag hoe de communicatie met de aanvrager is verlopen en of de lagere vaststelling kon worden voorkomen of voorzien. Simonse vraagt tenslotte of er “alternatieve mogelijkheden zijn om alsnog een subsidie te kunnen krijgen”, zodat de kerkelijke gemeente niet voor deze tegenvaller moet opdraaien.