SGP komt op voor beroepsvissers Markermeer

Vorige week woensdag heeft Leonard Bogerd namens de SGP Flevoland in de statencommissie vragen gesteld over het project MarkerWadden. Dit project betreft het aanleggen van eilanden en moerassen in het Markermeer met als bedoeling de natuurwaarden te herstellen en verbeteren. Het uiteindelijke gebied bestrijkt zo’n 10.000 ha. De provincie wil 3,5 miljoen euro in dit project investeren.

De vissers in het Markermeer ondervinden nadeel van het project. Niet alleen wordt een behoorlijk visgebied ingeleverd, maar ook mag er gedurende de aanleg van de eilanden in bepaalde gebieden niet gevist worden. Daarnaast is het de vraag of de visstand zal toenemen door dit project. De moerassen trekken veel vogels aan, waaronder aalscholvers. Ook is het de vraag of een verbeterde waterkwaliteit echt zal zorgen voor een hogere visstand.

De SGP heeft bij de gedeputeerde aangedrongen op een compensatieregeling voor de overlast en schade die de vissers ondervinden van het project.