Urk kiest voor Noordvleugel

De gemeenteraad van Urk heeft in haar vergadering van 14 oktober 2013 gekozen voor de 'Noordvleugel', mocht de fusie van de provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland doorgaan. Dit in tegenstelling tot hetgeen het College van Burgemeester en Wethouders had voorgesteld. Het College had het voorstel gedaan om bij 'provinciefusie' aansluiting te zoeken bij Overijssel, omdat dit beter aansluit bij de sociaal-culturele achtergrond, economie, infrastructuur en voorzieningen.

Alleen de fracties van de SGP en de CU schaarden zich achter het voorstel van het College. Overigens waren alle partijen het er wel over eens dat de hele 'provinciefusie' niet door moet gaan, maar dat Flevoland onafhankelijk en ondeelbaar is en blijft.
Verkenning mogelijkheden buitendijkse haven Urk
PostDateIcon donderdag, 11 juli 2013 13:26 | PDF Afdrukken E-mail

Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland, in de persoon van Jan-Nico Appelman, gaat samen met de gemeenten Noordoostpolder en Urk de mogelijkheden verkennen voor een buitendijkse haven bij Urk. Aan de hand van de verkenning wordt geoordeeld over de kansrijkheid van een dergelijk initiatief. Afgelopen dinsdag heeft GS dit bekend gemaakt.

De SGP pleit al jaren voor een buitendijkse haven bij Urk en gaat er vanuit dat GS voortvarend te werk zal gaan bij de verkenning.