Twitter

  • RT @EenVandaag: Er is een flinke toename van het aantal verkeersdoden. SGP-Statenlid Sjaak Simonse in Flevoland vecht al 20 jaar voor meer…
  • RT @SGPURK: Ook op Urk wordt opgemerkt dat @chris_stoffer steeds opnieuw opkomt voor het belang van vele vissers-gezinnen in onze gemeensch…

Noodkreet N50

Gisteren zijn we samen met o.a. de SGP 2e Kamerfractie in gesprek geweest met brandweerlieden in Kampen. Zij vertelden ons dat bij het zien van een melding 'N50' men onderling afstemt wie d...
Lees meer

Schriftelijke vragen + antwoorden Windpark Hanze

Gezamenlijk met CDA, D66, ChristenUnie en VVD heeft de SGP schriftelijke vragen gesteld over Windpark Hanze. Hierbij wordt onder andere ingegaan op het proces, het zogenoemde consensusdocument en e...
Lees meer

Schriftelijke vragen reset Oostvaardersplassen

Gezamenlijk met de VVD en CDA heeft de SGP op 20 april schriftelijke vragen gesteld over de reset in de Oostvaardersplassen. Wij vragen ons af hoe het komt dat de reset als opdracht van de Provinci...
Lees meer

Kerstgroet 2021

De fractie SGP Provinciale Staten Flevoland blikt terug op het afgelopen jaar in onze Kerstgroet2021. ...
Lees meer