Agenda Waterschapsfractie

2017:

23 oktober: gezamenlijk fractieoverleg SGP, CDA en ChristenUnie

31 oktober: Algemene Vergadering in het Waterschapshuis

20 november: gezamenlijk fractieoverleg SGP, CDA en ChristenUnie

28 november: Algemene Vergadering in het Waterschapshuis

19 december: Themavergadering in het Waterschapshuis