Actueel

Noodkreet N50

Gisteren zijn we samen met o.a. de SGP 2e Kamerfractie in gesprek geweest met brandweerlieden in Kampen. Zij vertelden ons dat bij het zien van een melding 'N50' men onderling afstemt wie d...


Lees meer

Schriftelijke vragen + antwoorden Windpark Hanze

Gezamenlijk met CDA, D66, ChristenUnie en VVD heeft de SGP schriftelijke vragen gesteld over Windpark Hanze. Hierbij wordt onder andere ingegaan op het proces, het zogenoemde consensusdocument en e...


Lees meer

Schriftelijke vragen reset Oostvaardersplassen

Gezamenlijk met de VVD en CDA heeft de SGP op 20 april schriftelijke vragen gesteld over de reset in de Oostvaardersplassen. Wij vragen ons af hoe het komt dat de reset als opdracht van de Provinci...


Lees meer

Kerstgroet 2021

De fractie SGP Provinciale Staten Flevoland blikt terug op het afgelopen jaar in onze Kerstgroet2021. ...


Lees meer

De gehele SGP-fractie PS Flevoland wenst u en al uw dierbaren gezegende kerstdagen en een gezond 2021 toe!

...


Lees meer

Algemene beschouwingen november 2020

Je hebt dat weleens voorzitter dat je je kruit verschiet eer dat het moment er is. Dat overkwam de SGP in de laatste commissie vergadering in voorbereiding op de algemene beschouwingen. In de ...


Lees meer

Nieuw burgerlid SGP fractie

Vanmiddag is Jan Willem Bakker beëdigd als burgerlid in Provinciale Staten namens de S...


Lees meer

Nieuwsbrief december 2019

Als fractie hebben we gezamenlijk een nieuwsbrief uitgebracht aan het eind van 2019. We blikken terug op het (politieke) jaar en geven informatie over de laatste stand van zaken rondom de thema'...


Lees meer

Vrachtwagen-kilometerheffingN50

Op 13 november jl. diende de SGP met het CDA een motie in tegen de eventuele invoering van een vrachtwagen-kilometerheffing op de N50. Daarnaast hebben we nogmaals aandacht gevraagd voor een dringe...


Lees meer

Algemene beschouwingen 2019/ begroting 2020

In de week van het leven sprak fractievoorzitter Sjaak Simonse over het leven in de Provincie Flevoland. De tekst is hier te lezen en is...


Lees meer

Schriftelijke vragen fractie SGP over samenwerking veiligheidsregio + antwoorden

Op woensdag 2 oktober heeft de SGP vragen gesteld aan GS over de samenwerking veiligheidsregio's en GGD-en Flevoland.  H...


Lees meer

Werkbezoek SGP-kamerfractie aan Noordelijk Flevoland

Vrijdag 15 maart bezocht een delegatie van de SGP het noordelijk deel van de provincie Flevoland. De delegatie stond onder leiding van ons Flevolandse statenlid Sjaak Simonse. Aanwezig ware...


Lees meer

Grote Verkiezingsavond SGP

Van harte uitgenodigd voor de verkiezingsavond op DV vrijdag 15 maart. Kom en spreek mee!   ...


Lees meer

Campagnevideo Provinciale Statenverkiezingen SGP Flevoland

Met Sjaak Simonse zetten wij ons i...


Lees meer

Motie

De motie 'Zorg om acute bereikbaarheid spoedeisende hulp en verloskunde...


Lees meer

Het ABC van de SGP in Flevoland

De SGP Flevoland zoekt het goede voor onze mooie provincie en haar inwoners. Vandaar dat we een ABC hebben opgesteld. Iedere dag willen we u kennis laten maken met een letter van het alfabet, toege...


Lees meer

Verkiezingsprogramma SGP Provinciale Staten 2019-2023

Wil je meer informatie over wat de SGP voor Flevoland wil betekenen de komende 4 jaar? Kijk ...


Lees meer

Goed voor elkaar in Flevoland!

...


Lees meer

Portret Sjaak Simonse gepubliceerd op Ministerie van BZK

Zie ook: https://twitter.com/SGPFlevoland ...


Lees meer

Column Rein de Wit

Rein de Wit is niet meer In zijn woonplaats Urk is oud SGP-statenlid v...


Lees meer

Vastgestelde lijsten SGP Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen 2019

...


Lees meer

Motie eerlijke vergoeding wildschade voor agrariërs

Tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen PS Flevoland op 14 november stemde een grote meerderheid voor motie SGP, CU en CDA eerlijke vergoeding wildschade voor agrariërs. Zie:...


Lees meer

Sjaak Simonse lijsttrekker SGP Flevoland

Sjaak Simonse (46) uit Ens wordt de SGP-lijsttrekker voor de komende verkiezingen van Provinciale State...


Lees meer

Algemene beschouwingen juni 2018

Hieronder vindt u de tekst zoals uitgesproken door fractievoorzitter Sjaak Simonse bij de algemene beschouwingen van 20 juni 2018. ...


Lees meer

Nieuwsbrief mei 2018

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief verschenen. Van harte bij u aanbevolen!...


Lees meer

Bijdrage ontwerp-structuurvisie landelijk gebied

Voorzitter, Het zal weinig mensen verbazen dat wij behoorlijk teleurgesteld zijn in de ontwerp-structuurvisie die nu voorligt. We hebben vele uren in de commissie over dit onderwerp gespr...


Lees meer

Nieuwsbrief december 2017

Onze nieuwsbrief van december 2017 is uit. Met o.a. aandacht voor de Urkersluis, zonneweides en Lelystad Airport. ...


Lees meer

Motie verbreding N50

Op 8 november is de motie van de SGP over de verbreding van de N50 bijna unaniem is aangenomen tijdens de PS vergadering. Statenlid Leonard...


Lees meer

Reactie SGP Flevoland bouwstenennotitie Oostvaardersplassen

Afgelopen woensdag 18-10 werd de bouwstenennotitie Oostvaardersplassen gepresenteerd. Hieronder vindt u de reactie van fractievoorzitter Sjaak Simonse over deze notitie. ...


Lees meer

Antwoorden schriftelijke vragen Urkersluis en ontwerp vaarwegen

Op 6 september heeft de SGP Flevoland schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van het incident bij de Urkersluis. Hierbij ontstond schade aan het brugdek, waardoor het wegverkeer een aantal we...


Lees meer

Schriftelijke vragen SGP -incident Urkersluis en het ontwerpbesluit vaarwegen-

Lelystad, 8 september 2017 ...


Lees meer

Algemene beschouwingen 2017

Joh, het is maar een spel! Dat zeggen we nogal eens tegen kinderen of ouderen die gefrustreerd raken als het tegenzit bij een spel. Als de dobbelstenen door de lucht vliegen of…… Ik m...


Lees meer

Nieuwsbrief april 2017

Eind vorig jaar brachten we als fractie onze eerste nieuwsbrief uit. Inmiddels is ook de tweede digitale nieuwsbrief uitgekomen: https://ymlp.com/zSO...


Lees meer

Toelichting initiatiefvoorstel

Initiatiefvoorstel SGP/VVD Op 6 januari 2017 hebben wij een initiatiefvoorstel ingediend samen met de VVD over het faunabeheer van de grote grazers (edelherten, konikpaar...


Lees meer

Tekst Statenvoorstel Initiatiefvoorstel Oostvaardersplassen

Statenvoorstel Initiatiefvoorstel Artikel 21 Reglement van Orde   Aan Provinciale Staten &nbs...


Lees meer

Initiatiefvoorstel Oostvaardersplassen + video uit het gebied

De fracties van SGP en VVD in de Staten van Flevoland hebben vrijdag 6 januari een initiatiefvoorstel m.b.t. beheer Oostvaardersplassen aan de Commissaris van de Koning overhandigd. ...


Lees meer

Nieuwsbrief SGP Flevoland december 2016

Vandaag is onze eerste nieuwsbrief verschenen! Vanaf DV 2017 willen we regelmatig een nieuwsbrief uitbrengen om u op de hoogte te houden van waar we als provinciale fractie mee bezig zijn. ...


Lees meer

Financiële beschouwingen 2016

Hieronder vindt u de tekst zoals uitgesproken door Sjaak Simonse op 9 november 2016.   Financiële beschouwingen 2016/ Programmabegroting 2017 &...


Lees meer

Aan de slag met ruilverkaveling!

SGP Flevoland wil zo snel mogelijk van start met vrijwillige ruilverkaveling. Het initiatief hiervoor ligt bij de Provincie Flevoland. Vaak liggen stukken grond van agrariërs ver uit elkaar en...


Lees meer

Pitch hoofdopgaven Omgevingsvisie

Op 29 juni vond er een Integrale Statencommissie plaats bij Provinciale Staten. Dit houdt in dat er een richtinggevend debat over​ de Omgevingsvisie Flevoland (OVF) plaatsvond. ...


Lees meer

Algemene beschouwingen 1 juni 2016

Hieronder vindt u de tekst zoals deze uitgesproken is op 1 juni door fractievoorzitter Sjaak Simonse. Algemene beschouwingen 2016 Beweging is goed. Als...


Lees meer

Thorium heeft toekomst

Flevoland is bezig met het ontwikkelen van haar Energie Toekomstbeeld 2050 en de Energie-agenda 2030. In dat licht heeft de SGP gezegd dat het onderwerp Thorium daarin niet mag ontbreken. Dit omdat...


Lees meer

Initiatiefvoorstel SGP Normenkader

Provinciale Staten zijn opdrachtgever van de accountant en bevoegd om de werkzaamheden van de accountant mede te bepalen. Een belangrijk deel van de begrotingsomvang van de provincie Flevoland...


Lees meer

Antwoorden Commissaris van de Koning op schriftelijke vragen

De statenfractie van de SGP heeft aan de Commissaris van de Koning schriftelijke vragen gesteld over diens uitspraken over het gemeentebestuur van Urk. Deze vragen zijn ingediend op 12 januari 2016...


Lees meer

SGP tweede kamerlid Roelof Bisschop spreekt in Emmeloord

SGP-Tweede Kamerlid Roelof Bisschop spreekt vrijdag 19 februari in Emmeloord. Deze bijeenkomst begint 19.45 uur en wordt gehouden in een zaal van ’t Voorhuys, De Deel 20. Actuele onderwerpen ...


Lees meer

Schriftelijke vragen aan de Commissaris van de Koning

Schriftelijke vragen aan de Commissaris van de Koning De SGP heeft kennis genomen van het artikel uit "het Urkerland" van 7 januari 2016 "Omgang met grote ...


Lees meer

Flevoport: SGP op werkbezoek

Op zaterdag 9 januari jl. heeft de provinciale SGP-fractie een werkbezoek gebracht aan één van de initiatiefnemers van Flevoport, Balk Shipyards....


Lees meer

Oostvaardersplassen: tijd voor verstandig beleid!

Beheer in één hand Provincie Flevoland is verantwoordelijk voor het natuurbeheer in de Oostvaardersplassen, maar was nog niet verantwoordelijk voor het dier...


Lees meer

ABC van de SGP

De Bijbel, Gods Woord, is het Kompas voor de SGP. Dit Woord stelt nimmer teleur, maar wijst op een zekere toekomst. De voorstellen die de SGP krijgen, zullen steeds naast Gods Woord worden gelegd. ...


Lees meer