Algemene beschouwingen november 2020

Je hebt dat weleens voorzitter dat je je kruit verschiet eer dat het moment er is. Dat overkwam de SGP in de laatste commissie vergadering in voorbereiding op de algemene beschouwingen. In de najaarsnota werd er vrij beschikbare ruimte voorgesteld voor de Staten en de SGP kon het niet laten om dan maar gelijk een wensenlijstje in te dienen. Geld voor een ramingsonderzoek voor de verbreding van de N50 op het Overijsselse deel maar ook de realisatie van een fietspad op de Zwartemeerdijk zodat een rondje Noordoostpolder op de fiets echt rond zou zijn. Dat was voor een klein partijtje als we zijn al heel wat kruit. Wat schetste onze verbazing voorzitter dat het eerste het beste schot gelijk raak was, het kruit was op maar de buit binnen. Heel veel dank aan het college voor het overnemen van de wensen.

Nu moet u echter niet denken dat een kinderhand gauw gevuld is. Dat de SGP na zoveel jaren het dossier N50 zal loslaten. Nee! De bereikbaarheid van Noordelijk Flevoland staat iedere dag, iedere dag op spel. Dit ramingsonderzoek is een begin om met vernieuwde energie de lobby voor de verbreding van de N50 te voeren. Is de Gedeputeerde bereid om dit dossier een plekje te geven bij het BO-Mirt op 25 november? En mogen wij er vanuit gaan dat u een actieve lobby voert in de aanloop naar het nieuwe regeerakkoord en is hierbij het groeifonds ook een potentiële kans?

Voorzitter u merkte het al, we hebben in de commissie ook al wat kruit verschoten op de Markerwadden. Dit omdat we het proces graag zuiver houden. Er wordt in de najaarsnota 1 mln gereserveerd voor de realisatie van een nieuw eiland. Ondanks dat er een geweldige multiplier in het verschiet ligt, blijven we hier praten over gemeenschapsgeld. Voor onze fractie is het enkele feit van een multiplier en de beschikbaarheid van materieel volstrekt te kort om in dit project te stappen. Op het moment dat het voorstel langs komt zullen we met elkaar een weging moeten maken of deze 1 mln in dit tijdsgewricht op zijn plaats is. Ook zal er op dat moment een wetenschappelijke evaluatie moeten liggen waaruit geconcludeerd kan worden of een E-Eiland nuttig en noodzakelijk is. We dienen hier alvast een amendement over in.

Voorzitter, ik heb nog wat kruit over. Het is misschien een losse flodder, het raakt u misschien niet eens. Maar het ongenoegen over de gang van zaken bij de Tong van Lucifer is groot. Waarom wel 2 ton reserveren en geen invulling geven aan een motie die oproept tot een rapportage alvorens we over geld gaan praten. We zien alle voorstellen uit de najaarsnota echt als noodzakelijke uitgaven en als we met die bril naar dit voorstel kijken ontgaat ons ten ene male de noodzaak om op dit ogenblik zoveel geld te reserveren. Onbegrijpelijk dat zoveel college partijen hier ook in mee gaan. We horen de VVD nog zeggen aan het begin van de crisis dat alles met een economische bril bekeken zou moeten worden.... nu dan!

Voorzitter waar zal ik nu nog een laatste schot aan wagen? Oostvaardersplassen, nee laat ik dat maar niet doen. Dat onderwerp krijgt genoeg aandacht en u weet hoe we daar in staan. Stikstof dan, nou een jaartje stikstof leert ons denk ik allemaal dat we in de provincie het verschil niet kunnen maken maar dat er op rijksniveau geacteerd moet worden. De pijn vanuit de sector is denk ik door ons duidelijk verwoord. Voorzitter het laatste schot wil de SGP doen vanuit de Bijbel. Vorige week hadden we dankdag voor gewas en arbeid. Mooi dat we op die dag in de gelegenheid werden gesteld om even terug te zien. Ondanks de crisis en misschien wel juist door de crisis is het goed om dankbaar te zijn. Om alles wat er in ons rijke en vrije land nog mogelijk is. Hij roept het ons toe vanuit Zijn Woord: Dankt God in alles! In goede tijden maar ook in moeilijke tijden. Het is onze wens dat we in Flevoland Hem in 2021 in alles nodig zullen hebben. Hij alleen geeft Zegen.