| |

Algemene beschouwingen juni 2018

Hieronder vindt u de tekst zoals uitgesproken door fractievoorzitter Sjaak Simonse bij de algemene beschouwingen van 20 juni 2018.

Algemene beschouwingen 2018 SGP            

ALLEMAAL WEGEN

In Flevoland zijn we gewend hele afstanden te overbruggen. Bij de inpoldering van de Noordoostpolder werden de dorpen op fietsafstand van elkaar geplaatst. In Oostelijk Flevoland werd hier eind jaren 50 al heel anders over gedacht en achtte men 2 dorpen meer dan voldoende omdat de auto gemeengoed was. En nog maar 10 jaar daarna werd er over de inrichting van Zuidelijk Flevoland al weer heel anders gedacht. Voorzitter, zo snel gaan ontwikkelingen in wegen en vervoer.

Als derde generatie polderbewoner neem je de korte Flevolandgeschiedenis mee in je overwegingen om tot toekomstbestendig vervoer in Flevoland te komen. Zijn de wegen in Flevoland zoals ze destijds zijn bedacht goed genoeg om veilig, steeds intensievere verkeersstromen te verwerken? En hoe ervaren bewoners deze wegen als ze iedere dag weer hun fietsende kinderen uitzwaaien naar school. Vz. deze vraag stelden wij in de commissievergadering bij bijvoorbeeld de Domineesweg en de Schokkerringweg. Wegen die in de ANWB monitor als onveilig worden ervaren. De toenmalige Gedeputeerde wist te melden dat Flevoland er bij het aanpakken van de wegen een nieuwe mores op na houdt. “We gaan vooraf in gesprek met omwonenden en we kunnen op die manier maatwerk leveren”. Prachtig natuurlijk, geen reden meer om er dieper op in te  gaan. Maar wat schetst onze verbazing als wij direct daarna een brief krijgen van bewoners van de Bloesemlaan en de Schollevaarweg die zeggen totaal niet gehoord te zijn bij de wegwerkzaamheden aan de Roerdompweg/ Spiekweg. Graag uitleg en wat kan de nieuwe Gedeputeerde nog doen om de situatie nog enigszins dragelijk te krijgen!  En.. is het niet wenselijk om met een motie uit te spreken dat de geschetste werkwijze van de Gedeputeerde de standaard werkwijze moet zijn bij nieuwe aanbestedingen.

En die Domineesweg tja daar blijft de SGP naar kijken, maar we hebben ondertussen begrepen dat er voor de zomer een rapport klaar is met alle effecten van de geplande bouwprojecten van Urk op de achterliggende infrastructuur. Kunt u ons hierover informeren?

Over wegen gesproken. Met zorg kijkt de SGP naar de toekomst van de binnenvaart voor de vaarwegen van Flevoland. Aan de ene kant zijn de Flevolandse sluizen niet ingericht voor de groter wordende schepen en hebben we veelvoudig te maken met storingen en dan ziet de sector ook nog alleen maar bedreigingen voor schepen kleiner dan 1500 ton o.a. door veel en vaak overbodige regelgeving. En dat voor de meest duurzame vorm van transport! Vz, hoe belangrijk is de binnenvaartsector voor dit college. Hoe ziet GS de toekomst van de binnenvaart voor Flevoland? 

Deze week werd de SGP in de media geconfronteerd met een sector die zegt dat ze op een doodlopende weg rijdt. De landbouw, Flevolands paradepaardje op een doodlopende weg. Dat kan toch niet waar zijn  vz. De SGP vind het belangrijk dat die doodlopende weg doorgetrokken wordt naar een duurzame toekomst. Daar hebben we als Flevolandse politiek ook een taak, dan máken we een weg als die er niet is.  De SGP wil dat we voortdurend met de landbouw in gesprek zijn om kansen te verzilveren en bedreigingen het hoofd te bieden. Als ik één ding aan mag zwengelen. Bij het onderwerp bodemdaling kan het niet zo zijn dat overheden naar elkaar blijven wijzen en niet de verantwoordelijkheid nemen om de probleemgebieden structureel verder te helpen. Het juiste pad zogezegd...

Een andere weg vraagt onze aandacht. De SGP heeft daarvoor een motie klaar liggen. Een pad van Steenwijk naar Muiden, door heel Flevoland. Een pad die er al ligt maar wat, gelezen alle recensies niet meer bij te tijd is. Ook de bewegwijzering en de bijhorende boekjes verdienen een update. Het gaat hier over het Pionierspad en in het jaar dat we de Zuiderzeewet vieren en de aandacht vestigen op Flevoland zijn we het aan onze stand verplicht om Flevoland aan de wandelaars van de goede kant te laten zien.

Er zijn veel wegen die leiden naar Rome. En voor wie denkt dat dat te hoog gegrepen is voor Flevoland, heeft het goed mis. Vanaf 2020 is er een weg van Flevoland naar Rome vanaf Lelystad Airport. De SGP is er blij mee en vindt het een kans voor Flevoland.

Ik rond af. Er zijn veel wegen de revue gepasseerd. En dan blijft er voor de SGP één weg over die helemaal toekomstbestendig is. Een weg die verder gaat dan het leven. Een weg die leidt naar het eeuwige leven. Die weg ligt in het verlaten van de zonde en in het geloof in Jezus als (zoals Hij zelf zegt) de Weg en de Waarheid en het Leven. Wat kan ik u beter toewensen dan die weg te gaan.

Facebook

Twitter


SGP Flevoland | © 2024

  Inloggen voor instanties