| |

Antwoorden schriftelijke vragen Urkersluis en ontwerp vaarwegen

Op 6 september heeft de SGP Flevoland schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van het incident bij de Urkersluis. Hierbij ontstond schade aan het brugdek, waardoor het wegverkeer een aantal weken ernstige hinder heeft ondervonden. Het scheepvaartverkeer kan in ieder geval tot half december geen gebruik maken van de route via de Urkersluis.

Op 28 september ontvingen wij de antwoorden van het college. De link naar de antwoorden staat onderaan deze pagina. Helaas kan er nog niets verteld worden over de toedracht van het incident. Hier vindt nog onderzoek naar plaats. Ook worden er nog geen mededelingen gedaan over te nemen maatregelen. 

Statenlid Leonard Bogerd: “Jammer, dat bijna een maand na het incident nog steeds niets over de toedracht kan worden gezegd en over de te nemen maatregelen. Wij blijven dit op de voet volgen en verwachten dat het college concrete maatregelen neemt, zodat de kans op herhaling van dergelijke incidenten met grote gevolgen, tot het minimale wordt beperkt. Volgens ons ligt de oplossing niet in het verkleinen van de schutlengte in de sluis, zoals de provincie voornemens is te doen. Daarmee tref je de binnenvaartsector onevenredig hard. Ook op dit punt gaan we daarom nog het gesprek aan met het college.”

Hier vindt u de antwoorden op de schriftelijke vragen van SGP-fractie, welke ingediend zijn op 8 september 2017. 

 

Facebook

Twitter


SGP Flevoland | © 2024

  Inloggen voor instanties