| |

Reactie SGP Flevoland bouwstenennotitie Oostvaardersplassen

Afgelopen woensdag 18-10 werd de bouwstenennotitie Oostvaardersplassen gepresenteerd. Hieronder vindt u de reactie van fractievoorzitter Sjaak Simonse over deze notitie.

Vz, Vooraf wil de SGP stellen blij te zijn met het instellen van de commissie van Geel en ook met dhr. van Geel als voorzitter van deze commissie. Heel veel dank ook dat GS ons een adviserend oog gunt over deze bouwstenennotitie. Een uitvloeisel van o.a. het document wat opgesteld is door KVPlus.

Eerst wat aantekeningen bij het rapport KVPlus. Iets wat in de toekomst voor PS belangrijk gaat worden, namelijk: Hoe controleren wij bijv. op aantallen grote grazers. BLz. 20 van het rapport gaat in op de tellingen. ICMO2 zegt dat er 2 keer per jaar geteld moet worden echter de stand per 1 mei is geen telling maar een berekening. SGP wil dat er conform de afspraak gewoon geteld wordt en dat er  gedetaileerd gerapporteerd wordt. Dat ook het afschot in de randen van het gebied apart genoemd wordt. Er wordt op diezelfde bladzijde gerept over maandrapportages. Die zullen in de toekomst iedere maand beschikbaar moeten zijn . Dat is nu niet het geval.

Dan VZ, de bouwstenennotitie: Wij missen de bijlage bij het initiatiefvoorstel . Een document die in PS in een aparte stemming is aangenomen. Het initiatiefvoorstel met de “contouren voor de koers” vormen de basis van het nieuwe beleid. Draagkracht van het gebied wordt in de notitie gekoppeld aan uitbreiding van het gebied. Bedoeld is echter draagkracht van het huidige gebied (zonder randgebieden) aan te geven. Dus: wat is de gewenste hoeveelheid grote grazers per hectare.

Voorts de opmerking die ik ook bij het rapport Freriks maakte, namelijk dat de overeenkomst “Staatssecretaris-Provincie” niet verwoord wat in de motie “Geurts-Herema” is bedoeld. De SGP zou er niet voor terug deinzen om te komen tot een betere overeenkomst. Dat zou voor ons bouwsteen, ja heipaal nummer 1 zijn. Wil de commissie van Geel dit ook onderzoeken.

Vraag van de SGP is: Wat is de opdracht die de commissie van Geel heeft meegekregen, die de gewenste beleidswijziging verwoord om het initiatiefvoorstel in praktijk om te zetten.

Dan als laatste voorzitter: Ik zei al verheugd te zijn dat Cie van Geel van start is gegaan. Wat de SGP betreft is dit de reviewcommissie die zich laat informeren door deskundigen. Een aparte commissie van deskundigen is als een gebed zonder einde.

 

Facebook

Twitter


SGP Flevoland | © 2024

  Inloggen voor instanties