| |

Financiële beschouwingen 2016

Hieronder vindt u de tekst zoals uitgesproken door Sjaak Simonse op 9 november 2016.
 
Financiële beschouwingen 2016/ Programmabegroting 2017
 
Vz, het is deze week de “Week van het Leven”. Een week waarin velen in dit land nadenken over kwetsbaar leven. Dat wat bijvoorbeeld velen in Nederland zullen ervaren als een verworven recht is voor veel baby’s in de moederschoot een drama. De SGP zal hier vz altijd tegen blijven strijden omdat het leven door God geschonken is en ieder kinderleven waarde heeft.
 
Maar leven vz. is ook een thema wat speelt in de provincie. Volop! De Flevolandse natuur leeft en heeft onderhoud nodig, ook de gedeelten die vallen buiten het Natuurnetwerk Nederland. In een motie met Groenlinks vragen we GS om het gesprek aan te gaan met de beheerders en met elkaar te zoeken naar een structurele oplossing.
 
Zit er ook leven in de begroting, het zijn tenslotte financiële beschouwingen. Ja dat wel. Waar de SGP bij de perspectief nota vroeg om meer investeringen, zien we dat bij het economisch programma langzaam los komen. Er komt wat leven in de brouwerij. Dat kan de SGP waarderen.
 
Vz, als je uitdroogt dan komt je leven in gevaar. Dit beeld gebruikte GS bij het zien van de reserve Strategische Ontwikkelingsprojecten. Daar zat nog maar 9 mln ongelabeld in en middels de zomernota werd het hoog tijd dat er 6,1 mln bij gedaan werd. Hetzelfde beeld doet zich voor in deze begroting bij de algemene reserve. Daarom vz, vindt men het nodig dat boven de meevaller door een landelijke wijziging van de MRB er nog 1% verhoging nodig is. Dan zijn we weer buiten levensgevaar!
 
Komend voorjaar hopen we te spreken over het teveel aan water wat we de patient hebben toegediend. Vz zucht.. het is het zoveelste jaar dat de SGP ageert tegen de MRB-verhoging. Dit medisch team is hardleers en heeft het komend voorjaar veel uit te leggen.
 
En dan iets vz wat de SGP na aan het hart ligt. Iets wat veel leven maakt, maar helaas ook levens kost. We hebben daar bij de algemene beschouwingen aandacht voor gevraagd. Namelijk de N50 op het Overijsselse deel maar ook over de ellende voor de Nijkerkerbrug. De SGP-fractie bereikte de afgelopen week twee noodkreten, één van het zoveelste slachtoffer op de N50 (1 van de 50 in 5 jaar tijd) en één van een wanhopig gezin die hun kinderen niet meer op tijd via de Nijkerkerbrug op school kregen. Welk perspectief kan de Gedeputeerde deze bewoners en de SGP geven? Weet dat als er extra middelen nodig zijn om deze trajecten te verbeteren, u bij de SGP niet te vergeefs aan zult kloppen.
 
Vz, wij wensen u en ons allen Gods Zegen voor het nieuwe begrotingsjaar toe.

Facebook

Twitter


SGP Flevoland | © 2024

  Inloggen voor instanties