| |

Flevoport: SGP op werkbezoek

Op zaterdag 9 januari jl. heeft de provinciale SGP-fractie een werkbezoek gebracht aan één van de initiatiefnemers van Flevoport, Balk Shipyards.

Flevoport is de aan te leggen buitendijkse maritieme servicehaven in Noordelijk Flevoland. De fractie heeft zich uitgebreid laten informeren over de laatste stand van zaken in dit dossier. Daarnaast zijn de toekomstplannen van Balk Shipyards toegelicht.
 
In februari staat de voorbereiding van het inpassingsplan op de agenda van Provinciale Staten. SGP Flevoland ziet Flevoport als een zeer belangrijke en noodzakelijke investering in de economie van Urk en Noordoostpolder. "Het is van groot belang dat de Provincie nu vaart maakt met het in procedure brengen van het inpassingsplan", aldus Statenlid Leonard Bogerd. "Dit project duurt al jaren. Als we nog langer wachten zullen bedrijven zich gaan vestigen buiten Flevoland".
 
 
 
 
 
 

Facebook

Twitter


SGP Flevoland | © 2024

  Inloggen voor instanties