| |

Initiatiefvoorstel SGP Normenkader

Provinciale Staten zijn opdrachtgever van de accountant en bevoegd om de werkzaamheden van de accountant mede te bepalen. Een belangrijk deel van de begrotingsomvang van de provincie Flevoland wordt besteed aan inkopen.

Verantwoording over de rechtmatige besteding van deze gelden, conform het inkoop- en aanbestedingsbeleid, past bij een transparante en open overheid.  

De Provinciale SGP-fractie stelt voor om een aanvullende opdracht te verstrekken aan de accountant om de rechtmatige naleving van het inkoop- en aanbestedingsbeleid over het jaar 2015 vast te stellen. De volledige tekst van dit initiatiefvoorstel is te vinden via deze link: https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur/2016/17-februari/19:00​ (Agendapunt 7).​
 

 

Facebook

Twitter

  • Bedankt voor uw stem! #2zetels https://t.co/OmGXkJ0yKD

  • RT @SGPnieuws: De SGP is dankbaar voor de enorme kiezerstrouw en de mooie stemmenwinst (+ 17.000 stemmen)! Ga voor onze reactie op de verki…

  • RT @SGPnieuws: Bedankt voor het uitbrengen van jouw stem! 🧡 Wil je de SGP steunen? Word lid voor minder dan €2,50 per maand! Ga naar https…

  • RT @BisschopRoelof: Jong geleerd, oud gedaan. En dan met zó’n toewijding en diepe concentratie het biljet in de bus deponeren… Dat belooft…

SGP Flevoland | © 2023

  Inloggen voor instanties