| |

Motie verbreding N50

Op 8 november is de motie van de SGP over de verbreding van de N50 bijna unaniem is aangenomen tijdens de PS vergadering.

Statenlid Leonard Bogerd gaf tijdens deze vergadering aan waarom de verbreding van de N50 zo urgent is.

Waarom deze motie?

Directe aanleiding is dat zeer recent signalen zijn ontvangen (via De Stentor en gedeputeerde Boerman prov. Overijssel) dat de al geplande verbreding van de N50 tussen Kampen en Kampen Zuid weer met 2 jaar dreigt te worden uitgesteld. Als reden wordt gegeven, een gebrek aan realisatiekracht bij Rijkswaterstaat. 

De N50 wordt ook wel een “dodenweg” genoemd. Een verschrikkelijke term, die helaas wel klopt.  Ik denk dat niemand hier twijfelt aan de noodzaak van een snelle verbreding van de N50. Het is een gevaarlijke weg, waarbij ook nog eens dagelijks lange files staan.

2021 is al ver weg, laat staan 2023. Ik hoop dat we met deze motie een signaal kunnen afgeven richting Den Haag dat wij, (en met ons de hele regio Zwolle) dit niet accepteren. Elke verkeersslachtoffer is er een teveel. We hebben niet voor niks de campagne, maak van de 0 een punt. Het geld is er al, het komt nu aan op de uitvoering.

Deze motie is aanvullend bedoelt op al het lobbywerk dat al plaatsvindt en waar we ook blij mee zijn. Wat ons betreft is het niet alleen de stille diplomatie, maar is in dit geval ook nodig om publiekelijk een signaal af te geven. Dit willen we niet, en ik wil er in ieder geval alles aan gedaan hebben om verdere vertraging te voorkomen.

 

 

Facebook

Twitter


SGP Flevoland | © 2024

  Inloggen voor instanties