Motie

De motie 'Zorg om acute bereikbaarheid spoedeisende hulp en verloskunde' van o.a. de SGP is afgelopen woensdag in de Statenvergadering unaniem aangenomen. We hopen dat de Tweede Kamer nu actie gaat ondernemen voor een volwaardige zorg in onze regio!