| |

Nieuwsbrief mei 2018

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief verschenen. Van harte bij u aanbevolen!

Deze onderwerpen komen uitgebreid aan bod:

  • Zonneweides in landelijk gebied? 

  • Stand van zaken Oostvaardersplassen

  • Urkersluis en aanpassing schutlengtes sluizen

  •  Vanuit het Waterschap

  • Beheerstroken provinciale vaarwegen

  •  Ben jij nieuwsgierig naar de politiek?

Facebook

Twitter


SGP Flevoland | © 2024

  Inloggen voor instanties