Nieuwsbrief december 2019

Als fractie hebben we gezamenlijk een nieuwsbrief uitgebracht aan het eind van 2019. We blikken terug op het (politieke) jaar en geven informatie over de laatste stand van zaken rondom de thema's die nu spelen binnen de Provincie Flevoland. Onze nieuwsbrief is van harte bij u aanbevolen!