| |

Noodkreet N50

Gisteren zijn we samen met o.a. de SGP 2e Kamerfractie in gesprek geweest met brandweerlieden in Kampen. Zij vertelden ons dat bij het zien van een melding 'N50' men onderling afstemt wie daar heen gaat. Niet iedereen kan dit meer aan. Dit is een heel triest signaal! Het roept de vraag op waarom er nog steeds geen acties worden ondernomen? De beloofde wegafscheiding tussen de twee weghelften, waarom komt deze niet op korte termijn?

SGP Flevoland maakt zich grote zorgen over de N50 en hoopt dat deze noodkreet ook tot acties zal leiden!

Facebook

Twitter


SGP Flevoland | © 2024

  Inloggen voor instanties