| |

Initiatiefvoorstel Oostvaardersplassen + video uit het gebied

De fracties van SGP en VVD in de Staten van Flevoland hebben vrijdag 6 januari een initiatiefvoorstel m.b.t. beheer Oostvaardersplassen aan de Commissaris van de Koning overhandigd.

De provincie is sinds dit jaar verantwoordelijk voor zowel het natuurbeheer als voor het welzijn van de grote grazers. Dat lag voorheen deels bij de provincie en deels bij het Rijk.
 
Het initiatiefvoorstel richt zich op deze drie doelen:
1. Ondersteuning doelstelling Natura 2000 en OVP als vogelreservaat;
2. Versterking van landschap en biodiversiteit;
3. Beheer op basis van ecologische draagkracht.
 
De SGP is tróts op de oostvaardersplassen. Fractievoorzitter Sjaak Simonse ging het gebied in om de visie van SGP Flevoland uit te dragen. Zie hier onze video.
 
De tekst van het initiatiefvoorstel vindt u elders op onze website.
 
 
 

Facebook

Twitter


SGP Flevoland | © 2024

  Inloggen voor instanties