| |

Schriftelijke vragen + antwoorden Windpark Hanze

Gezamenlijk met CDA, D66, ChristenUnie en VVD heeft de SGP schriftelijke vragen gesteld over Windpark Hanze. Hierbij wordt onder andere ingegaan op het proces, het zogenoemde consensusdocument en een eventuele rol voor GS. 

Benieuwd naar de gestelde vragen en beantwoording? Lees hier verder. 

Facebook

Twitter


SGP Flevoland | © 2024

  Inloggen voor instanties