| |

Schriftelijke vragen reset Oostvaardersplassen

Gezamenlijk met de VVD en CDA heeft de SGP op 20 april schriftelijke vragen gesteld over de reset in de Oostvaardersplassen. Wij vragen ons af hoe het komt dat de reset als opdracht van de Provinciale Staten weer niet is gelukt. Zijn er bijvoorbeeld andere vormen van jacht mogelijk? We zijn benieuwd naar de antwoorden!

De gehele vragen zijn hier te lezen. 

Facebook

Twitter


SGP Flevoland | © 2024

  Inloggen voor instanties