Schriftelijke vragen fractie SGP over samenwerking veiligheidsregio

Op woensdag 2 oktober heeft de SGP vragen gesteld aan GS over de samenwerking veiligheidsregio's en GGD-en Flevoland.  Hier zijn de vragen terug te lezen.