| |

Schriftelijke vragen fractie SGP over samenwerking veiligheidsregio + antwoorden

Op woensdag 2 oktober heeft de SGP vragen gesteld aan GS over de samenwerking veiligheidsregio's en GGD-en Flevoland.  Hier zijn de vragen terug te lezen. 

Op woensdag 13 november ontvingen wij de antwoorden op de gestelde vragen. Deze zijn hier terug te lezen. 

Facebook

Twitter


SGP Flevoland | © 2024

  Inloggen voor instanties