| |

Thorium heeft toekomst

Flevoland is bezig met het ontwikkelen van haar Energie Toekomstbeeld 2050 en de Energie-agenda 2030. In dat licht heeft de SGP gezegd dat het onderwerp Thorium daarin niet mag ontbreken. Dit omdat we als fractie goed beseffen dat windenergie, zonne-energie en geothermie niet de oplossing zijn voor het totale vraagstuk van de Energietransitie. Thorium wordt beschouwd als dé groene kernenergie en verdiend alleen daarom al serieuze aandacht. Ook de Tweede Kamerfractie heeft dat beseft toen zij samen met de VVD in oktober 2015 een motie indienden om Thorium meer aandacht te geven (https://groenekernenergie.nl/motie-thorium-aangenomen).

Op woensdag 24 mei heeft de SGP een speciale Thorium-avond bezocht in het provinciehuis van Overijssel. Het was op deze avond ook zinvol om kennis te nemen van de kritiek die er is op dit onderwerp. Deze punten zijn: Thorium leidt af van de inspanningen die gedaan worden om energie te besparen en op te wekken met o.a. wind, er zal nog heel veel onderzoek gedaan moeten worden voordat de eerste centrale echt draait en die tijd is er niet, het is erg duur en ook is er mogelijk wél een kans dat verbanden ontstaan met ontwikkeling van kernwapens.

Duidelijk werd op deze avond vooral dat het ontwikkelen van een Thoriumcentrale vooral duur is door alle bestuurlijke en juridische procedures. Eigenlijk heel jammer dat dergelijke ontwikkelingen zulke drempels kennen. Het verhaal van de voorstanders was: benut de tussenliggende tijd die nodig is voor de ontwikkelingen van Thoriumenergie met onderzoek en gebruik ondertussen energie uit een gesmolten zoutreactor. Accepteer het minimale afval wat daar ontstaat en gebruik dat om het straks op te gebruiken in een nieuwe reactor.

Conclusie aan het einde van deze avond voor de SGP is dat Thorium het verdient om verder onderzocht te worden. Dat het totaal niet afleidt in ook de Flevolandse duurzaamheidsinspanningen, maar dat we ze vooral allebei moeten doen. Met veel dank aan de organisators van de Thorium-avond is het voor de SGP alleen maar duidelijker geworden. Thorium heeft toekomst.

Sjaak Simonse SGP-Flevoland

Facebook

Twitter


SGP Flevoland | © 2024

  Inloggen voor instanties