| |

Oostvaardersplassen: tijd voor verstandig beleid!

Beheer in één hand

Provincie Flevoland is verantwoordelijk voor het natuurbeheer in de Oostvaardersplassen, maar was nog niet verantwoordelijk voor het dierenwelzijn van de grote grazers in dat gebied. Voor een beter beheer van de Oostvaardersplassen is het belangrijk dat het natuurbeheer en beheer van de grote grazers in één hand komt te liggen: bij de provincie Flevoland. We zijn blij dat dat nu ook gaat gebeuren.

SGP steunt motie in de Tweede Kamer

In de Tweede Kamer is onlangs een motie ingediend om het beheer van de grote grazers over te dragen van het rijk naar de provincie Flevoland. Dinsdag 13 oktober is er gestemd over deze motie en is de motie aangenomen. Download de Tweede Kamer motie hier. De SGP-fractie in de Tweede Kamer heeft ingestemd met deze motie. We verwachten dat de regering deze motie uitvoert en het beheer van de grote grazers overdraagt aan de provincie Flevoland. En dát is mooi nieuws!

Tijd voor ander beleid

De SGP in Flevoland heeft veel aandacht voor de Oostvaardersplassen, we hebben ons er de afgelopen periode veel voor ingezet. Het beheer van de Oostvaardersplassen moet radicaal anders, het huidig beleid van Staatsbosbeheer heeft naar onze mening gefaald. Er zijn veel te veel grote grazers in Oostvaardersplassen. Grote grazers drukken een te prominente rol op de biodiversiteit in het gebied. De grote populatie is niet goed voor het welzijn van de grote grazers zelf, maar heeft ook een negatieve invloed op verschillende vogelsoorten. Het landschap in het droge deel van de Oostvaardersplassen is veranderd van een prachtig landschap van bos, ruigte en struweel in een graslandschap. Een ander beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen is nodig. Het is tijd voor een ander, verstandig beleid!

Facebook

Twitter


SGP Flevoland | © 2024

  Inloggen voor instanties