| |

Vrachtwagen-kilometerheffingN50

Op 13 november jl. diende de SGP met het CDA een motie in tegen de eventuele invoering van een vrachtwagen-kilometerheffing op de N50. Daarnaast hebben we nogmaals aandacht gevraagd voor een dringende verbreding van de N50. De motie is aangenomen. Uiteraard is de gehele motie hier te lezen.

 

Facebook

Twitter


SGP Flevoland | © 2024

  Inloggen voor instanties