Vrachtwagen-kilometerheffingN50

Op 13 november jl. diende de SGP met het CDA een motie in tegen de eventuele invoering van een vrachtwagen-kilometerheffing op de N50. Daarnaast hebben we nogmaals aandacht gevraagd voor een dringende verbreding van de N50. De motie is aangenomen. Uiteraard is de gehele motie hier te lezen.