| |

Werkbezoek SGP-kamerfractie aan Noordelijk Flevoland

Vrijdag 15 maart bezocht een delegatie van de SGP het noordelijk deel van de provincie Flevoland. De delegatie stond onder leiding van ons Flevolandse statenlid Sjaak Simonse. Aanwezig waren Tweede-Kamerlid Roelof Bisschop, Bert-Jan Ruissen (lijsttrekker SGP voor het Europees Parlement), statenlid Leonard Bogerd, Bram Hanse (fractielid en staat op de kieslijst) en waterschapsbestuurder Jacob de Borst.

Het werkbezoek begonnen we in Ens bij het familiebedrijf Zuidberg. Dit familiebedrijf is inmiddels uitgegroeid naar 320 werknemers. Met enthousiasme, passie en toewijding vertelde de directeur Jeroen Zuidberg hoe hij in 2004 het bedrijf van zijn  vader heeft overgenomen en nu in Europa, maar ook ver daarbuiten, toonaangevend is. De drive om tractoren nog gebruiksvriendelijker, efficiënter en duurzamer te maken spatte er af. Jeroen lichtte ook de frontline systems, tracks, transmissions en de staal service toe.

We waren onder de indruk dat in Ens zo’n belangrijk en toonaangevend bedrijf staat, met goed gemotiveerde en gedreven medewerkers. Na de toelichting kregen we een rondleiding die onze mening versterkte dat Flevoland trots – ook wat de CO2 reductie betreft – mag en moet zijn op dit bedrijf.

Gemaal Vissering

Daarna bezocht de SGP-delegatie het gemaal Vissering. We werden hartelijk welkom geheten door Heemraad Ton Leijten. Hij schetste ons de geschiedenis van het waterschap Zuiderzeeland en de bijzondere betekenis van het gemaal Vissering voor het waterschap. Met het bedrijfsleven zijn gesprekken gaande om te kijken of koude- en warmteopslag mogelijk zijn waarvan de bewoners in de nieuw aan te leggen woonwijk Schokkerhoek profijt kunnen hebben.

Na de interessante en met passie gegeven informatie door Leijten namen we onder leiding van Klaas Bakker een kijkje in het gemaal zelf. Het sprak ons aan hoe het waterschap Zuiderzeeland meedenkt en inspanningen levert om de CO2 uitstoot te verminderen.

Verkiezingsavond

Op het gemeentehuis werd de delegatie ontvangen door burgemeester Pieter van Maaren en wethouder Geert Post. Gesproken werd over de gebeurtenissen van de laatste dagen, het pulsverbod en de betekenis van de provincie op het gebied van de haven bij Urk, de bereikbaarheid van Urk en de versterking van de openbaar vervoerverbinding van en naar Urk.

’s Avonds werd in de benedenzaal van de Moriakerk een verkiezingsavond gehouden. De actuele gebeurtenissen kwamen aan de orde, maar ook landelijke, provinciale en gemeentelijke thema’s.

Al met al kunnen we terug zien op een leerzaam en waardevol werkbezoek en een mooie, ontspannen en interactieve verkiezingsavond.

 

 

 

 

Facebook

Twitter


SGP Flevoland | © 2024

  Inloggen voor instanties