| |

Geert Post

De SGP is ruim 100 jaar oud en daarmee de oudste partij van Nederland! We staan bekend als een partij met een duidelijke christelijke visie.

Sinds het ontstaan van Flevoland neemt de SGP deel aan het provinciale bestuur, soms met twee en de andere keer met één SGP-statenzetel. De SGP vindt Flevoland kostbaar, mede door de schaarse grond. Waar eens het grillige water onstuimig bruiste, ligt nu vruchtbaar polderland. Goede grond. Het drooggelegde nieuwe land werd agrarisch gebied, aangevuld met woningen, bedrijven en voorzieningen. De SGP vindt daarom dat Flevoland agrarisch moet blijven. De boeren, pioniers van het eerste uur, hebben Flevoland groot gemaakt, uitstraling en bekendheid gegeven.

Voor de SGP blijft de Bijbel leidend. Om met de vissers, de de SGP een warm hart toedragen, te spreken: ons Kompas is Gods Woord. Omdat we weten dat God Zijn zegen, welvaart, vrede en aangename rust schenkt wanneer we naar Zijn geboden handelen en wandelen.

De SGP heeft het goede met de inwoners van Flevoland voor. Vandaar dat thema’s als veiligheid, leefbaarheid en gezondheid voor ons erg belangrijk zijn. Vervolgens rusten onze standpunten op drie waarden: leven, dienen en recht doen. 


Facebook

Twitter


SGP Flevoland | © 2024

  Inloggen voor instanties