| |

Jacob de Borst

Biografie:

Geboren in Rotterdam (1961) en door mijn huwelijk op Urk terecht gekomen. We hebben 7 kinderen gekregen en ondertussen ook 5 kleinkinderen. Na een opleiding werktuigbouwkunde aan de HTS te Rotterdam ben ik in de advieswereld voor gebouwgebonden installaties terecht gekomen en nog steeds werkzaam met als specialisatie brandbeveiliging en brandveiligheidsinstallaties. In 2005 ben weer gaan studeren en heb cum laude mijn master aan de TU Eindhoven gehaald. Ik ben afgestudeerd op de invloed van wind op dunne regenwaterlagen op platte daken van gebouwen. Stuwt wind regenwater op en welke gevolgen heeft dat?
In 2008 heb ik voor de SGP meegedaan aan de waterschapsverkiezingen, maar helaas hebben we net geen zetel gehaald. In 2010 ben ik burgerlid in de Staten van Flevoland geworden. Eerst in de commissie Ruimte en daarna in de commissie Economie en Bereikbaarheid. In 2015 hebben we weer een poging gedaan om als SGP'er een zetel in waterschap Zuiderzeeland te bemachtigen. En tot veler verwondering is dat ook gelukt.


Graag wil ik mij inzetten voor:
Praktische politiek, waarbij we ons laten leiden door wat de Bijbel zegt. Gezien mijn achtergrond en ervaring liggen de aspecten energie en water, maar zeker ook economie en duurzaamheid op mijn pad. Alle aspecten hebben relatie met de Bijbelse opdracht de aarde te bebouwen, maar ook te bewaren. Door de ligging van Zuiderzeeland onder het NAP, moet het waterschap al het regen- en kwelwater wegpompen. De grootste energiegebruikers zijn de gemalen. Iedere maatregel om minder te hoeven pompen, vertaalt zich direct in lagere lasten voor de burger. Daarnaast is bodemdaling met name in de Noordoostpolder een grote zorg aan het worden. Daar moeten we op middel lange termijn iets mee. En als laatste vragen medicijnresten en resistente bacteriën in het afvalwater om veel aandacht. Afvalwaterzuiveringen halen deze stoffen niet uit het rioolwater zodat ze in het oppervlaktewater terecht komen en we weten ondertussen dat medicijnresten consequenties hebben voor de waterfauna. Die verandert en dat vraagt dus om maatregelen.


Facebook

Twitter


SGP Flevoland | © 2024

  Inloggen voor instanties