Leonard den Hartog

schaduwfractielid

Mijn naam is Leonard den Hartog, ik woon in Zeewolde samen met mijn vrouw en
4 kinderen. In het dagelijkse leven ben ik actief op ons akkerbouwbedrijf en
daarnaast werk als auditor in de Food en Feed branche. Binnen de SGP heb ik
me voornamelijk met de provinciale politiek bezig gehouden, lid van het
Provinciaal Bestuur / Afdeling en daarnaast nu 2 keer in het campagne team
gezeten voor de provinciale en waterschapsverkiezingen. Sinds de laatste
verkiezingen ben ik meelezer in de provinciale SGP fractie, woon hier de
fractie vergaderingen bij en probeer onze statenleden te helpen bij het
bepalen van de standpunten en ook de gevoelens vanuit de maatschappij door
te geven.

 

Binnen de fractie probeer ik mij sterk te maken voor de landbouw en dit
"breed " te zien. Als landbouw beheren we ons open gebied, hier hebben wij
de taak om daar verantwoord mee om te gaan, we moeten de aarde bouwen en
bewaren, nu moet er voedsel zijn voor de mensen, maar ons nageslacht moet ook
weer de mogelijkheid hebben om voedsel te produceren. Daarnaast vind ik het
belangrijk om scherp te zijn op de uitgaven van ons belastinggeld, de
overheid ook provinciaal moet ons als burgers faciliteren en we moeten
voorkomen dat er geld uitgegeven gaat worden aan allerlei leuke dingen die
toevallig een gedeputeerde of statenlid leuk vindt maar niet het algemeen
belang dient.
 
Welke onderwerpen staan bovenaan jouw actielijst?
Het zal de lezer niet verbazen dat ik mij hard wil maken voor een
belangrijke positie van de landbouw, ons gebied is op veel fronten leidend
in de wereld, dit moeten we zien te blijven. Er moet genoeg ruimte blijven
voor de landbouw, dus verantwoord met onze ruimte omgaan en daarnaast moeten
de ondernemers de ruimte krijgen om hun bedrijfsvoering te blijven
ontwikkelen en waarbij we innovaties willen ondersteunen. En dan natuurlijk
niet alleen voor de landbouw maar ook andere ondernemers, vooral het MKB
draag ik een warm hart toe. Daarnaast wil ik altijd proberen om daar waar
mogelijk een bijbels geluid door te laten klinken in de voorstellen /
reacties die we geven.

 

Binnen de politieke omgeving hecht ik veel waarde aan...
Eerlijkheid, duidelijkheid en snelheid.