| |

Sjaak Simonse

Bescheiden SGP voelt beslissende vrijmoedigheid
Resoluut steekt Sjaak Simonse tijdens de vergadering van Provinciale Staten zijn hand op. In de afgelopen jaren heeft de SGP haar stem helder laten gelden binnen de provinciale politiek. Ook in de toekomst wil Simonse zich duidelijk in het debat blijven mengen. Op zijn Sjakies, zoals hij dat zelf noemt.
Eigen manier
Op zijn Sjakies? Simonse lacht. “Ja, ik weet ook niet precies wat dat betekent. Maar ik doe het in de politiek wel op mijn eigen manier.” Die methode-Sjakie heeft in ieder geval succes. In de afgelopen Statenperiode speelde de SGP bij momenten een beslissende rol in de provinciale politiek. “Ik zou niet direct weten hoe zoiets komt, maar ik ben wel blij dat ons deze positie gegund wordt.” 
Oostvaardersplassen
Op initiatief van Simonse en zijn Statencollega Jan de Reus nam Provinciale Staten enkele jaren geleden een initiatiefvoorstel aan over de toekomst van de Oostvaardersplassen. Hoewel het nieuwe beleid van de provincie veel maatschappelijke onrust teweegbracht, is Simonse tevreden over de genomen besluiten. “Als er een ding is waar ik blij om ben, dan is het dat wel. Deze uitkomst is precies wat ik voor ogen had. We krijgen straks een veel aantrekkelijker gebied, waar de dieren minder lijden en waar we fijner kunnen verblijven.” Even terug naar de werkelijkheid van vandaag dan, als Staatsbosbeheer in opdracht  het gebied in trekt om het aantal edelherten terug te brengen. “Ik heb altijd gezegd: we moeten met elkaar een vervelende periode door. Met een nare reset en met afschot. Maar straks wordt het beter.”
Woord van God
Daar gelooft Sjaak Simonse heilig in. Als politicus, maar ook in zijn persoonlijk leven. Als Statenlid spreekt hij met hart en ziel vanuit het woord van God. Juist die boodschap roept in de maatschappij momenteel veel tegengeluiden op. “Ik realiseer mij zeker dat onze opvattingen soms weerstand oproepen. Daarom ben ik ook altijd bereid om met mensen in gesprek te gaan om uit te leggen wat we bedoelen. Maar ik kan daarbij niet loskomen van Gods Woord.”
Stabiele standpunten
Als leider van de SGP hoopt Simonse de komende vier jaar dan ook een aantal stabiele standpunten uit te kunnen dragen. “De prioriteiten van de SGP zijn in de loop der jaren eigenlijk wel hetzelfde gebleven. “Ik denk wel dat we de enige zijn die zich hard hebben gemaakt voor de verbreding van het Overijsselse deel van de N50. In de situatie rond de ziekenhuizen hebben we ook gemerkt dat die verbreding heel hard nodig is. Als je vanuit Urk naar het ziekenhuis in Zwolle wilt, moet die verbinding goed zijn. Verder blijven we de landbouw en de visserij zien als dragers van het Flevolandse landschap. Dat landschap is ons dierbaar. Als ik de Stichtsebrug over kom rijden, denk ik al: hier voel ik me thuis.”
Tijdsbesteding
Als oliehandelaar zit Simonse regelmatig in de auto. Om bij klanten langs te gaan, maar ook om betrokken burgers te bezoeken. “De kloof tussen het provinciehuis en de samenleving, die moeten we blijven slechten,” zegt hij overtuigd. “Daarom stap ik ook graag op mensen af.” Iemand die altijd onderweg is, heeft weinig tijd om thuis te zijn. Toch? “Schijnt mee te vallen,” glimlacht Simonse. “Mijn dochter zei laatst tegen iemand dat ik echt niet zo vaak weg ben. De oliehandel groeit sterk, maar ik kan mijn beroep nog steeds prima combineren met mijn politieke taken en mijn grote gezin. Op dit moment voel ik nog niet de vrijmoedigheid om te stoppen met mijn Statenwerk.” Een uitspraak op z’n Sjakies.

Dit verhaal is geschreven door Gerrit-Jan Tempelman, bedrijfsjournalist Provincie Flevoland 

Emailadres: ln.dnalovelfesnomis.j


Facebook

Twitter


SGP Flevoland | © 2024

  Inloggen voor instanties