Standpunten

SGP Flevoland: “Veel te veel grote grazers in Oostvaardersplassen”

Reactie op de brief van staatssecretaris Dijksma over Oostvaardersplassen Donderdag heeft staatssecretaris Dijksma een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over de Oostvaa...


Lees meer

SGP Flevoland: “Veel te veel grote grazers in Oostvaardersplassen”

Sinds 1 oktober 2014 is er een ontwerpbeheerplan ter inzage gelegd ten aanzien van het Oostvaardersplassengebied. Voor dit gebied gelden bepaalde doelstellingen, omdat het een zogenaamd Natura2000 ...


Lees meer

Windenergie

Geen windmolenparken maar meer benutting zonne-energie In tegenstelling tot de oude polders zijn de meeste molens in Flevoland nà de drooglegging geplaatst. Windmolens wel...


Lees meer