Statenleden SGP

SJAAK SIMONSE

Mijn naam is Sjaak Simonse, geboren op 25 juni 1972 in Luttelgeest. Ik woon met mijn vrouw en kinderen in Emmeloord. In het dagelijkse leven heb ik de leiding over het bedrijf Bevop, een groothandel in smeermiddelen.  

Als geboren en getogen Flevolander vind ik het boeiend om Flevoland mee te ontwikkelen. Wat dat betreft liggen er in Flevoland veel uitdagingen. Ik noem er enkele waar we als SGP actief op in zetten:

  • Almere als grote groeigemeente, het is een hele opgave om het voorzieningenniveau op peil te houden. 
  • Urk is voor mij de parel van Flevoland. Het heeft al vele economische stormen doorstaan en is het waard om hét visserijcentrum van Europa te blijven. Een nieuwe economische impuls zal de nieuwe buitendijkse haven zijn. Ook voor de Noordoostpolder biedt dit perspectief. 
  • Flevoland is voor mij in de eerste plaats een landbouwprovincie. Daar moeten we zuinig op zijn. Alle andere inbreuken op het landschap bekijkt de SGP met een gezond wantrouwen. 
  • Duurzame energie staat bij de SGP hoog op de agenda omdat de Bijbel ons de opdracht geeft rentmeester te zijn. Ik hoop dat de provincie deze opdracht breed vertaalt en niet blijft steken in windenergie. Zonne-energie kent een grote opmars en moet tijdig een plaats krijgen in ons beleid. 


______________________________________


LEONARD BOGERD

Mijn naam is Leonard Bogerd. Ik ben 29 jaar, getrouwd, vader van twee kinderen (derde op komst) en in het dagelijks leven jurist bij de gemeente Kampen.

Als christen wil ik het heldere SGP-geluid, gebaseerd op Gods Woord, laten horen in het publieke debat. Op deze manier kan ik directe invloed uitoefenen op het beleid dat in de provincie gevoerd wordt.

In de Provinciale Staten let ik met name op de inzet van de provincie voor noordelijk Flevoland (Urk en Noordoostpolder). Snelle realisatie van provinciale projecten, zoals de maritieme servicehaven Urk. De andere rol van de overheid moet meer worden benadrukt, van 'nee-tenzij' naar 'ja-mits'. Ook moeten de burgers en organisaties meer worden betrokken bij de totstandkoming van provinciaal beleid.