| |

Samenwerking Christelijke partijen

Samenwerking SGP met CDA en ChristenUnie

In het Algemeen Bestuur van Waterschap Zuiderzeeland werkt de fractie van de SGP nauw samen met het CDA en de ChristenUnie. De fracties voeren meestal gezamenlijk het woord namens elkaar. Op het Bijbelse begrip Rentmeesterschap hebben ze elkaar gevonden. Het Rentmeesterschap is een aanduiding om Gods schepping te bouwen en te bewaren. De fracties presenteren zich als de C3.

Facebook

Twitter


SGP Flevoland | © 2024

  Inloggen voor instanties