| |

Werkwijze

Provinciale Staten kent twee commissies:

  • commissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid (Sjaak Simonse)
  • commissie Economie, Mobiliteit en Samenleving (Geert Post)

 

Er wordt vergaderd volgens het 'bob'-model:

  • beeldvorming: zonder politieke standpunten
  • oordeelsvorming: uitwisselen van meningen en standpunten
  • besluitvorming: nemen van formele besluiten door Provinciale Staten
  • Een onderwerp, dat is besproken als 'oordeelsvorming', kan als hamerstuk geagendeerd worden voor de besluitvorming (Statenvergadering).

De vergaderingen van Provinciale Staten zijn openbaar en vrij toegankelijk voor de pers en het publiek. Belangstellenden kunnen deze vergaderingen bijwonen in het Provinciehuis, Visarenddreef 1 in Lelystad, tenzij anders wordt vermeld.

Alle vergaderingen van Provinciale Staten zijn live te volgen door de livestreams van de vergaderingen te raadplegen via de knop 'vergaderingen live meekijken' via stateninformatie.flevoland.nl. Hier kunt u ook de laatste vergaderingen terugkijken.

Facebook

Twitter


SGP Flevoland | © 2024

  Inloggen voor instanties