Werkwijze

Provinciale Staten vergaderen in een vierwekelijkse vergadercyclus met twee commissievergaderingen in week 1 en één commissievergadering en besluitvorming in week 3. De vergaderingen zijn op de woensdagmiddag - en avond.

Provinciale Staten kennen drie commissies:

  • commissie Bestuur & Samenleving (Sjaak Simonse)
  • commissie Ruimte & Leefomgeving (Jacob de Borst)
  • commissie Economie & Bereikbaarheid (Leonard Bogerd)

Er wordt vergaderd volgens het 'bob'-model:

  • beeldvorming: zonder politieke standpunten
  • oordeelsvorming: uitwisselen van meningen en standpunten
  • besluitvorming: nemen van formele besluiten door Provinciale Staten
  • Een onderwerp, dat is besproken als 'oordeelsvorming', kan als hamerstuk geagendeerd worden voor de besluitvorming (Statenvergadering).

De vergaderingen van Provinciale Staten zijn openbaar en vrij toegankelijk voor de pers en het publiek. Belangstellenden kunnen deze vergaderingen bijwonen in het Provinciehuis, Visarenddreef 1 in Lelystad, tenzij anders wordt vermeld.

Alle vergaderingen van Provinciale Staten zijn live (Deze link opent in een nieuw venster) te volgen door de livestreams van de vergaderingen te raadplegen via de knop 'vergaderingen live meekijken'. Hier kunt u ook de laatste vergaderingen terugkijjken.